Publikacije NORMA

Asocijacija Norma kao nevladina organizacija, od svog osnivanja 1999. godine do danas, realizovala je preko 70 projekata širom teritorije Republike Kosovo.

Tokom godina projekti su se razvijali u sledećim pravcima:

Za promociju ljudskih prava.
Pružanje pravne pomoći ženama u ostvarivanju njihovih prava zagarantovanih zakonom. Podizanje svesti o rodnoj ravnopravnosti. Da izdaje, menja i dopunjava zakone. Za organizovanje stručnih skupova, pravnih konsultacija, seminara, radionica, stručnog usavršavanja itd.
Za svaki razvijeni projekat Norma je napravila publikacije koje su tokom godina predstavljane na raznim konferencijama, treninzima i radionicama.

Close Menu