Partneri

Druženje Pravnika NORMA, u partnerstvu s NVO Centar za Osnaživanje Zena iz Prištine, dobitnici su grant za projekat „Ostvarivanje prava na financijsko izdržavanje i prehranu (alimentaciju)“, koji se finansirao dstrane Austrijske Razvojne Saradnje, a koji podržava Mreža Žena Kosova (MŽK).

Udruženje Pravnika NORMA u partnerstvu s NVO Žensko Pravo iz Severne Mitrovice, sprovodi Projekat “Istraživanje I nadgledanje javnih institucija u vezi sprovođenja Zakona o Porodici”, koji je finansiran od strane Kancelarje EU na Kosovu.

KOMS je organizacija studenata i mladih medicinskih stručnjaka usmerena na oblast zdravstvenog obrazovanja stanovništva i jačanje kapaciteta studenata.

Od novembra 2014. do aprila 2015. godine Udruženje advokata Norma u partnerstvu sa Kosovskom katastarskom agencijom realizovalo je projekat: „Registracija nepokretne imovine u ime oba supružnika“, projekat koji je finansirala Svetska banka.

Close Menu