pravnice udruženje

Norma

Misija i visija: U okviru NORME deluju radne grupe odredene prema pravnim oblastima:
Porodicna oblast, nasledna, krivicna, radnih odnosa, svojine, o nasilju u porodici i administrativnoj oblasti.
Aktuelno u aktivnostima NORMA zaposleno je pet pravnica i jedan finasijer…

O Nama: NORMA je pružila pravnu pomoc 5650 strankama, uglavnom ženama, svih etnickih zajednica na Kosovu. Nekim NVO-a, izradila je Statut i potrebnu dokumentaciju za registrovanje. Sacinjeni su mnogi sudski i administrativni spisi…

„Posebna zahvala Razvojnom programu Ujedinjenih nacija za kontinuiranu podršku Udruženju Norma“ 

Aktivinosti

Nedavne aktivnosti

Casspture

Online sastanak o projektu: „Kosovo i antibiotska rezistencija“

Aktivnost zatvaranja projekta: „Promovisanje pomoći zajednice za pravnu pomoć“

Radionica "Promovisanje svesti zajednice o besplatnoj pravnoj pomoći"

Projekti

Nedavne projekti

Projekat: „Podrška inicijativama zagovaranja organizacija civilnog društva za sprovođenje nacionalne strategije za nasilje u porodici.

undp-vector-logo

Udruženje advokata NORMA dio je projekta UNDP-a "Prošireni pristup pravosuđu i reformi vladavine prava"

3

Institucionalna podrška za potrebe samohranih majki i njihove djece.

Publikacije

Donatori

Partneri

NVO CENTAR

druženje Pravnika NORMA, u partnerstvu s NVO Centar za Osnaživanje Zena iz Prištine, dobitnici su grant za projekat "Ostvarivanje prava na financijsko izdržavanje i prehranu (alimentaciju)", koji se finansirao dstrane Austrijske Razvojne Saradnje, a koji podržava Mreža Žena Kosova (MŽK.

NVO Žensko Pravo

Udruženje Pravnika NORMA u partnerstvu s NVO Žensko Pravo iz Severne Mitrovice, sprovodi Projekat “Istraživanje I nadgledanje javnih institucija u vezi sprovođenja Zakona o Porodici”, koji je finansiran od strane Kancelarje EU na Kosovu.

KOMS - Kosova's Organization of Medical Students​

KOMS je organizacija studenata i mladih medicinskih stručnjaka usmerena na oblast zdravstvenog obrazovanja stanovništva i jačanje kapaciteta studenata.

Close Menu