Online sastanak o projektu: „Kosovo i antibiotska rezistencija“

Valbona Salihu, izvršna direktorka Udruženja pravnika u Normi, učestvovala je danas na elektronskom sastanku koji je organizovala Dajana Berisha, izvršna direktorka organizacije Fondacija civilnih inicijativa (FIK).
Sastanak je takođe održan sa koalicijom tri nevladine organizacije, KOMS kao vođom koalicije i Norme AKCG, u vezi sa aktivnostima Projekta: „Kosovo i otpornost na antibiotike“. Ovaj četveromjesečni projekat će se sprovesti u 32 opštine na Kosovu. Na sastanku se razgovaralo o prilagođavanju oblika realizacije projekta u ovoj vanrednoj situaciji. Projekat će se realizovati u virtuelnom obliku sa korisnicima projekta.

Close Menu