Aktivnosti i sažetak projekta: „Podrška Inicijativi zagovaranja organizacija civilnog društva“

Danas je Udruženje pravnika NORMA organizovalo treći okrugli sto, kao završnu aktivnost projekta: „Podrška inicijativama zagovaranja organizacija civilnog društva za sprovođenje nacionalne strategije za nasilje u porodici i eliminaciju svih oblika diskriminacije žena u skladu sa sa CEDAV konvencijom i Istanbulskom konvencijom „

 Na okruglom stolu prisustvovali su: predstavnici lokalnih i centralnih institucija, organizacija civilnog društva i članovi lokalne zajednice. Konačni izveštaj projekta bio je glavno pitanje za diskusiju.

Aktivnost je razvijena u okviru programa „Eliminacija nasilja nad ženama, primena normi, promena mišljenja“, koji je realizovala NORMA uz podršku EU / UNVOMEN.

Close Menu