Okrugli sto u opštini Fushe Kosove-Norma / Fik

Danas je Udruženje pravnika NORMA organizovalo okrugli sto u opštini Fushe Kosove / Kosovo Polje, kao aktivnost u okviru projekta: „Institucionalna podrška za potrebe samoodrživih majki sa decom“, koju finansira Evropska unija (EU) i rukovodi INDEP fondacije Građanske inicijative (FIK). Predstavnici lokalnih institucija i nevladinih organizacija i grupa samozadovoljnih majki iz opštine Fushe Kosove / Kosovo Polje učestvovali su u ovoj aktivnosti. lokalne majke i samohrane majke Lokalne institucije svjesne svakodnevnih problema samohranih majki složile su se da za rješavanje problema ove kategorije treba postojati lokalna i državna strategija za njihovu institucionalnu zaštitu koja omogućava lakši pristup. za ostvarivanje osnovnih prava predviđenih važećim zakonima. Udruženje pravnika NORMA će u okviru svog akcionog plana i u okviru misije organizacije, čak i nakon završetka projekta, u koordinaciji sa lokalnim telima, biti posvećeno problemima sa kojima se suočavaju samozadovoljne majke, naći institucionalna rešenja i volju osigurati da on omogućava stvaranje boljeg pristupa i postojanje dobro informisanih usluga u zajednici.

Close Menu