Drugi okrugli sto - Norma / UNVomen

Danas je Udruženje pravnika NORMA organizovalo drugi okrugli sto, u okviru projekta „Podrška inicijativama zagovaranja organizacija civilnog društva za sprovođenje nacionalne strategije za nasilje u porodici i eliminaciju svih oblika diskriminacije žena u skladu sa Konvencijom.“ CEDAV-a i Istanbulske konvencije “ Predstavnici centralnih institucija, stručnjaci iz oblasti građanskog prava i predstavnici nevladinih organizacija bili su učesnici ovog okruglog stola. Gosti govornici prezentacije bili su: Hakhi Gashi, profesor građanskog prava na Prištinskom univerzitetu, Ruzhdi Berisha, advokat opštine Prizren i Naim Kelaj, zamenik ministra u Ministarstvu pravde. Okrugli sto je jedna od zajedničkih akcija zastupanja za sprovođenje Nacionalne strategije protiv nasilja u porodici 2016-2020, radi podrške konkretnim izmenama politike za reviziju zakonodavstva, a to je revizija Građanskog zakonika Kosova i Zakona protiv nasilja u porodici. Aktivnost se odvija u okviru programa „Eliminacija nasilja nad ženama, primena normi, promena mišljenja“, koji NORMA sprovodi uz podršku EU / UNVOMEN.

Close Menu