Shoqata e Juristeve E

Norma

Misioni dhe Visioni : NORMA është themeluar në vitin 1998 nga 12 anëtare juriste. Duke ndier nevojën për ofrimin e një ndihmese dhe kontributi shoqërisë kosovare, veçmas grave, që në atë kohë ishin në shumë fusha të rrezikuara, një grup juristesh me përvojë të gjatë si gjykatëse, avokate, juriste, në institucione të ndryshme administrative, u themelua Shoqata e Juristeve për Ndihmë Grave NORMA,organizatë kjo joqeveritare, jopërfituese dhe jopartiake.

Per ne : Në vitin e parë të themelimit, në pamundësi të regjistrimit, pa mbështetje financiare, pa zyrë, por me vullnet të madh, me ndihmën dhe kontributin e familjarëve të anëtareve të Shoqatës, kryesisht në shtëpitë e tyre organizoheshin takime të shpeshta pune, me të vetmin qëllim, realizimin e misionit të përcaktuar të Shoqatës.

Special thanks to the United Nations Development Programme for continues support towards Norma association

Aktivitetet

Aktivitetet e fundit

Shiko te gjitha aktivitetet

Shoqata e Juristëve NORMA, fituese e grantin të Bashkimit Europian, të menagjuar nga INDEP e FIQ.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Shoqata e Juristëve NORMA, fituese e grantin të Bashkimit Europian, të menagjuar nga INDEP e FIQ.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Shoqata e Juristëve NORMA, fituese e grantin të Bashkimit Europian, të menagjuar nga INDEP e FIQ.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Projektet

Projektet e Fundit

Shiko te gjitha projektet

Përfundimi i Dhunës ndaj Grave: Implementimi i Normave, Ndryshimi i Mendjeve

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper matti1s, pulvinar dapibus leo.

Përfundimi i Dhunës ndaj Grave: Implementimi i Normave, Ndryshimi i Mendjeve

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Përfundimi i Dhunës ndaj Grave: Implementimi i Normave, Ndryshimi i Mendjeve

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Publikimet

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Donatoret

Partneret

OJQ Qendra

Shoqata e Juristëve NORMA në partneritet me OJQ Qendra për Fuqizimin e Gruas nga Prishtina, janë përfituese e grantit për projektin “ Realizimi i së Drejtës në Mbajtje Financiare dhe Ushqimi (Alimentacioni), i financuar nga Austrian Development Cooperation, dhe i përkrahur nga Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës (RrGGK).

OJQ Zensko Pravo

Shoqata e Juristëve NORMA në partneritet me OJQ “Zensko Pravo” nga Mitrovica e Veriut, janë duke e realituar projektin “Humlumtimi dhe monitorimi i institucioneve publike lidhur me zbatimin e Ligjit për Familjen”, të financuar nga Zyra e BE-së në Kosovë.

This is the heading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Close Menu