Shoqata e Juristëve NORMA organizoi trajnimin e radhës për regjionin e Prishtinës.