12. jula 2018. održana je, druga faza trejninga u Djakovici, od strane Udruzenja Pravnika NORMA

12. jula 2018. održana je, druga faza  trejninga u Djakovici, od strane Udruzenja Pravnika NORMA u kojoj su ucestvovale 15 učesnica iz nevladinih organizacija i nekoliko relevantnih institucija vezanih za nasilje nad ženama.

Ova obuka je aktivnost projekta "Podrška inicijativama zagovaranja organizacija civilnog društva za sprovođenje Nacionalne strategije o nasilju u porodici u skladu sa Konvencijom CEDAV i Istanbulskom konvencijom u okviru programa" Eliminacija nasilja nad ženama: implementacija normi, promena uma "koju je realizovao SJ NORMA i podržan od strane EU / UNVOMEN.

Đakovica, juli 2018