19. juna 2018. Održana je, druga faza trejninga u Dragašu, od strane Udruzenja Pravnika NORMA

19. juna 2018. Održana je, druga faza  trejninga u Dragašu, od strane Udruzenja Pravnika NORMA u kojoj su ucestvovale 19 učesnica iz nevladinih organizacija i nekoliko relevantnih institucija vezanih za nasilje nad ženama.

Ova obuka je aktivnost projekta "Podrška inicijativama zagovaranja organizacija civilnog društva za sprovođenje Nacionalne strategije o nasilju u porodici u skladu sa Konvencijom CEDAV i Istanbulskom konvencijom, u okviru programa" Eliminacija nasilja nad ženama: implementacija normi, promena uma "koju  realizuje NORMA i podržan od strane EU / UNWOMEN.

Dragas, juni 2018