Me mbeshtetjen e BE/UNWOMEN, me datë 15May 2018 u mbajt trajnimi, faza e parë në Dragash nga Shoqata e Juristëve NORMA me 27 pjesëmarrëse nga OJQ-të dhe Institucionet përkatë