Aktivinosti

12. jula 2018. održana je, druga faza trejninga u Djakovici, od strane Udruzenja Pravnika NORMA

12. jula 2018. održana je, druga faza trejninga u Djakovici, od strane Udruzenja Pravnika NORMA u kojoj su ucestvovale 15 učesnica iz nevladinih organizacija i nekoliko relevantnih institucija vezanih za nasilje nad ženama.više

19. juna 2018. Održana je, druga faza trejninga u Dragašu, od strane Udruzenja Pravnika NORMA

19. juna 2018. Održana je, druga faza trejninga u Dragašu, od strane Udruzenja Pravnika NORMA u kojoj su ucestvovale 19 učesnica iz nevladinih organizacija i nekoliko relevantnih institucija vezanih za nasilje nad ženama.više

Izvršni direktor Udruženja Pravnika NORMA Valbona Salihu, prisustvovala je sastanku organizovanom od strane EU / UN Vomen, Program za primenu normi promenom mišljenja.

Sastanak je održan u Istanbulu, novembra 2017više

Okrugli Sto u Pristini

U oktobru 2015 Udruženje Pravnika Norma u partnerstvu sa NVO " Žensko pravo" iz severne Mitrovice , organizovalo je okrugli sto u Pristini na temu " Implementacija Zakona o Porodici na Kosovu ", kao deo aktivnosti Projekta "Istraživanje i praćenje javnih institucija u sprovođenju Zakona o Porodici na Kosovu " , koji je finansiran od strane Kancelarije Evropske Unije na Kosovu .više

Obuka u Peći

Kao deo aktivnosti Projekta " Istraživanje i nadzor javnih institucija u sprovođenju Zakona o Porodici na Kosovu" , finansiran od strane Kancelarije Evropske unije u Prištini , Udruženje pravnika Norma sa svojim partnerom iz severne Mitrovice, NVO " Žensko pravo" , organizovala je u Peći Trejning na temu: Porodični Zakon na Kosovu , gde su predstavnici civilnog društva i samohrani roditelji upoznati sa pravima koje garantuje ovaj Zakon. Tokom ovog Trejninga predstavljana je Brošura sa nalazima na terenu .više

previous

1-5 Od 21

next