Sot, për regjionin e Prishtinës, u mbajt trajnimi i radhës nga Shoqata e Juristeve Norma.