Në qytetin e Mitrovicës, u mbajt faza e dytë e trajnimit e organizuar nga Shoqata e Juristëve Norma.