Projektet e realizuara nga NORMA periudha 1998-2013

Numri i projekteve të NORMA-s dëshmon vëllimin e punës së saj. Rezultatet, referencat dhe rrjeti i saj i gjerë i krijuar gjatë një dekade është edhe një dëshmi tjetër për cilësinë e punës profesionale përmes këtyre projekteve:
 

Projekti: “Grate Ambasadore te Paqes dhe Tolerances”, 25.06.2012- 25.09.2013 mbështetur nga UNWOMAN.