Projektet e realizuara nga NORMA periudha 1998-2013

Numri i projekteve të NORMA-s dëshmon vëllimin e punës së saj. Rezultatet, referencat dhe rrjeti i saj i gjerë i krijuar gjatë një dekade është edhe një dëshmi tjetër për cilësinë e punës profesionale përmes këtyre projekteve:
 

Angazhimi autentik për qëndrueshmërinë e personave të zhvendosur përkohësisht në Serbi

Adresimi i çështjeve specifike të të pambrojturve - personave të zhvendosur (IDP) dhe të të kthyerve në Kosovë

Gratë ambasadore të paqes dhe tolerancës I