Projektet e realizuara nga NORMA periudha 1998-2013