Projektet e realizuara nga NORMA periudha 1998-2013

Numri i projekteve të NORMA-s dëshmon vëllimin e punës së saj. Rezultatet, referencat dhe rrjeti i saj i gjerë i krijuar gjatë një dekade është edhe një dëshmi tjetër për cilësinë e punës profesionale përmes këtyre projekteve:
 

Ngritja e kapaciteteve të OJQ

Ngritja e kapaciteteve të ShJNG NORMA për gjuhë angleze dhe përdorimin e kompjuterëve

Përkrahja e aktiviteteve të ShJ NORMA-s

Kujt t\'i drejtohem-broshure