Projektet e realizuara nga NORMA periudha 1998-2013

Numri i projekteve të NORMA-s dëshmon vëllimin e punës së saj. Rezultatet, referencat dhe rrjeti i saj i gjerë i krijuar gjatë një dekade është edhe një dëshmi tjetër për cilësinë e punës profesionale përmes këtyre projekteve:
 

Ndihmë juridike grave

Ndihmë juridike të vejave të luftës dhe fëmijëve të tyre për të drejtat trashëgimore

Ndihmë juridike grave për realizimin e të drejtave të tyre

Projekti global

Të drejtat e fëmijëve në ligjet nacionale

Ndihmë juridike grave