Me datë 12 Korrik 2018 u mbajt trajnimi, faza e parë në Gjakovë nga Shoqata e Juristëve NORMA

Me datë 12 Korrik 2018 u mbajt trajnimi, faza e parë në Gjakovë nga Shoqata e Juristëve NORMA me pjesëmarrëse nga OJQ-të dhe Institucionet përkatëse lidhur me dhunën ndaj grave.

Ky Trajnim është aktivitet i projektit \" Përkrahja për iniciativat avokuese të organizatave të shoqërisë civile për zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Dhunën në Familje në përputhje me Konventën e CEDAW dhe Konventën e Stambollit në kuadër të Programit \" Eliminimi i dhunës kundër grave: zbatimi i normave, ndryshimi i mendjes \", i realizuar nga ShJ NORMA dhe i mbështetur nga BE/UNWOMEN.

Gjakovë, Korrik 2018