Me mbeshtetjen e BE/UNWOMEN, me datë 15May 2018 u mbajt trajnimi, faza e parë në Dragash nga Shoqata e Juristëve NORMA me 27 pjesëmarrëse nga OJQ-të dhe Institucionet përkatëse lidhur me dhunën ndaj grave.

Ky Trajnim është aktivitet i projektit " Përkrahja për iniciativat avokuese të organizatave të shoqërisë civile për zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Dhunën në Familje në përputhje me Konventën e CEDAW dhe Konventën e Stambollit në kuadër të Programit " Eliminimi i dhunës kundër grave: zbatimi i normave, ndryshimi i mendjes ", i realizuar nga ShJ NORMA dhe i mbështetur nga BE/UNWOMEN.

Dragash, May 2018