Drejtorja ekzekutive e Shoqatës së Juristëve NORMA , Znj. Valbona Salihu, priti në takim përfaqësues të IMKAAN/UK pjesë e programit EU/UN Women ,, Implementimin e normave duke ndryshuar mendjet,,. Takimi ishte vazhdë e takimit të mbajtur vitin e kaluar në Stamboll. Prezent ishin edhe mysafirë të tjerë.

Aty u diskutua rreth aktiviteteve të ndryshme të NORMÈS.

Takimi u mbajt në Prishtinë, 28Shkurt 2018