Aktivitetet

Me datë 12 Korrik 2018 u mbajt trajnimi, faza e parë në Gjakovë nga Shoqata e Juristëve NORMA

Me datë 12 Korrik 2018 u mbajt trajnimi, faza e parë në Gjakovë nga Shoqata e Juristëve NORMA me pjesëmarrëse nga OJQ-të dhe Institucionet përkatëse lidhur me dhunën ndaj grave.më shumë

Me datë 19 Qershor 2018 u mbajt trajnimi, faza e dytë në Dragash nga Shoqata e Juristëve NORMA

Me datë 19 Qershor 2018 u mbajt trajnimi, faza e dytë në Dragash nga Shoqata e Juristëve NORMA me 19 pjesëmarrëse nga OJQ-të dhe disa Institucione përkatëse lidhur me dhunën ndaj grave.më shumë

Me mbeshtetjen e BE/UNWOMEN, me datë 15May 2018 u mbajt trajnimi, faza e parë në Dragash nga Shoqata e Juristëve NORMA me 27 pjesëmarrëse nga OJQ-të dhe Institucionet përkatëse lidhur me dhunën ndaj grave.

Ky Trajnim është aktivitet i projektit " Përkrahja për iniciativat avokuese të organizatave të shoqërisë civile për zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Dhunën në Familje në përputhje me Konventën e CEDAW dhe Konventën e Stambollit në kuadër të Programit " Eliminimi i dhunës kundër grave: zbatimi i normave, ndryshimi i mendjes ", i realizuar nga ShJ NORMA dhe i mbështetur nga BE/UNWOMEN.më shumë

Prezentimi i Udhëzuesit i Edukimit Ligjor për Organizatat e Shoqërisë Civile për Mbrojtjen nga Dhuna ndaj Grave dhe Dhuna në Familje , u mbajt me datë 27 Mars 2018, nga Shoqata e Juristëve NORMA, e mbështetur

Fuqizimi i organizatave të shoqërisë civile për të avokuar për implementimin e ligjeve dhe strategjive për mbrojtjen nga dhuna në familje është element kyç në luftimin e dhunës ndaj grave, parandalimin dhe raportimin.më shumë

Drejtorja ekzekutive e Shoqatës së Juristëve NORMA , Znj. Valbona Salihu, priti në takim përfaqësues të IMKAAN/UK pjesë e programit EU/UN Women ,, Implementimin e normave duke ndryshuar mendjet,,. Takimi ishte vazhdë e takimit të mbajtur vitin e kaluar në Stamboll. Prezent ishin edhe mysafirë të tjerë.

Aty u diskutua rreth aktiviteteve të ndryshme të NORMÈS.më shumë

previous

1-5 Nga 36

next