Fletëpalosja - MBËSHTETJA INSTITUCIONALE PËR NEVOJAT E NËNAVE VETË-USHQYESE DHE FËMIJËVE TE TYRE

Në kuadër të projektit, “Mbështetja institucionale pёr nevojat e nënave vetë-ushqyese dhe fëmijëve tё tyre.”, i financuar nga: BE-ja, i menagjuar nga INDEP e Fondacioni për Iniciativat Qytetare (FIQ), Shoqata e Juristëve Norma ka nxjerrë këtë publikim të fletëpalosjes.

(kliko më poshtë “shkarkoje dokumentin”)

Close Menu