Projekti: "Ndihmë Juridike Falas Për Ju", realizuar nga Shoqata e Juristëve NORMA, i mbështetur nga UNDP

Nëpërmjet këtij projekti Shoqata e Juristëve Norma synon zhvillimin e disa aktiviteteve kyqe me qëllim të  promovohet shërbimi i ndihmës juridike falas dhe të bëhet  vetëdijësimi i qytetarëve të Deçanit, lidhur me informacionet per shërbimet falas të ndihmës juridike.

Close Menu