Doracak “LEGJISLACIONI QË PROMOVON BARAZINË GJINORE”-KCSF


Shoqata e Juristëve NORMA si një ndër përfituese e Grantit të financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe i menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile,  është duke vazhduar  realizimin e Projektit  “LEGJISLACIONI QË PROMOVON BARAZINË GJINORE”, Projekt i cili do të zgjas gjatë  periudhës dy vjeçare (2011-2013).

Norma ka publikuar këtë doracak:

Shkarko dokumentin më poshtë

Close Menu