Shoqata e Juristëve NORMA pjesë e projektit të UNDP "Qasja më e zgjeruar në reformën e drejtësisë dhe sundimit të ligjit".

Norma si përfituese e grantit, ka nënshkruar marrëveshje për të qenë pjesë e projektit "Qasja më e zgjeruar në reformën e drejtësisë dhe sundimit të ligjit".më shumë

Shoqata e Juristëve NORMA, fituese e grantin të Bashkimit Europian, të menagjuar nga INDEP e FIQ.

Norma, si përfituese e grantit, ka nënshkruar marrëveshjen për implementimin e projektit, “Mbështetja institucionale për nevojat e nënave vetë-ushqyese dhe fëmijëve të tyre.”,i financuar nga BE-ja, i menagjuar nga INDEP e Fondacioni...më shumë

Sot, për regjionin e Prishtinës, u mbajt trajnimi i radhës nga Shoqata e Juristeve Norma.

Trajnimi i organizuar temë kyqe kishte prezantimin e përmbajtës së udhëzuesit të edukimit ligjor.më shumë