Implementimi i Projektit “Avancimi i Barazisë dhe Drejtësisë Gjinore”

Shoqata e Juristëve NORMA njofton publikun e gjerë se në kuadër të implementimit të projektit “Avancimi i Barazisë dhe Drejtësisë Gjinore”, projekt i implementuar në komunat e Fushë Kosovës,Obiliqit dhe Podujevës me gratë dhe vajzat e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian si dhe i financuar nga platforma AGJ e UNDP që nga fillimi i implementimit më 1 shkurt 2014 gjerë më sot janë mbajtur 3 punëtori gjegjësisht 2 punëtori në komunën e Fushë Kosovës dhe 1 punëtori në komunën e Obiliqit.

Shoqata e Juristëve NORMA fillon me implementimin e fazës së  dytë të projektit “Promovimi i barazisë dhe drejtësisë gjinore me gratë e komuniteteve Rom,Ashkali dhe Egjiptian në komunat e Fushë Kosovës, Obiliqit dhe Podujevës”

Shoqata e Juristëve NORMA ju njofton se që nga 1 Shkurt 2014 ka filluar me implementimin e fazës së dytë të projektit“Promovimi i barazisë dhe drejtësisë gjinore me gratë e komuniteteve Rom,Ashkali dhe Egjiptian në komunat e Fushë Kosovës, Obiliqit dhe Podujevës”, projekt i financuarnga UNDP.

Me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Drejtësisë Sociale, Shoqata e Juristëve  “Norma” me mbështetjen e Fondacionint  “Friedrich Ebert Schiftung”, ka organizuar Tryezën e Rrumbullakët me temë “Pensionistët e harruar”.


Tryeza e Rrumbullakët është mbajtur me datën 18. shkurt 2014 në Hotelin “Prishtina” në Prishtinë, ku ftesës iu pergjigjën përfaqsues të Parlamentit të Kosovës, pensionistët, përfaqsues të Federatës së pensionistëve, përfaqsues të shoqerisë civile- shoqatave nga lëmija e çështjeve sociale dhe mediat.

Shoqata e Juristëve NORMA ka nënshkruar Kontratën me BE-SDC për mbështetjen e Projeltit “Hulumtimi i zbatueshmërisë së Ligjit për Familjen” I cili do të filloj të realizohet me 28.05.2014.


Me 06 shkurt të këtij viti, Zyra e BE-së në Kosovë, e cila ka nisur projekte të reja nën SDC 2012-2013 dhe të Instrumentit Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut, ka organizuar një takim ku ishin të pranishme organizatat përfituese të shoqërisë civile.

Implementimi i Projektit “Avancimi i Barazisë dhe Drejtësisë Gjinore”

Shoqata e Juristëve NORMA njofton publikun e gjerë se në kuadër të implementimit të projektit “Avancimi i Barazisë dhe Drejtësisë Gjinore”, projekt i implementuar në komunat e Fushë Kosovës,Obiliqit dhe Podujevës me gratë dhe vajzat e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian si dhe i financuar nga platforma AGJ e UNDP që nga fillimi i implementimit më 1 shkurt 2014 gjerë më sot janë mbajtur 3 punëtori gjegjësisht 2 punëtori në komunën e Fushë Kosovës dhe 1 punëtori në komunën e Obiliqit.më shumë