Me datë 12 Korrik 2018 u mbajt trajnimi, faza e parë në Gjakovë nga Shoqata e Juristëve NORMA

Me datë 12 Korrik 2018 u mbajt trajnimi, faza e parë në Gjakovë nga Shoqata e Juristëve NORMA me pjesëmarrëse nga OJQ-të dhe Institucionet përkatëse lidhur me dhunën ndaj grave.më shumë

Me datë 19 Qershor 2018 u mbajt trajnimi, faza e dytë në Dragash nga Shoqata e Juristëve NORMA

Me datë 19 Qershor 2018 u mbajt trajnimi, faza e dytë në Dragash nga Shoqata e Juristëve NORMA me 19 pjesëmarrëse nga OJQ-të dhe disa Institucione përkatëse lidhur me dhunën ndaj grave.më shumë

Me mbeshtetjen e BE/UNWOMEN, me datë 15May 2018 u mbajt trajnimi, faza e parë në Dragash nga Shoqata e Juristëve NORMA me 27 pjesëmarrëse nga OJQ-të dhe Institucionet përkatëse lidhur me dhunën ndaj grave.

Ky Trajnim është aktivitet i projektit " Përkrahja për iniciativat avokuese të organizatave të shoqërisë civile për zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Dhunën në Familje në përputhje me Konventën e CEDAW dhe...më shumë